GVG-798 - 阿部栞菜2019年番号 禁断介護 阿部栞菜

GVG-798 - 阿部栞菜2019年番号 禁断介護 阿部栞菜

寸口脉来暂小暂大者,阳络也,苦皮肤病,汗出恶寒,下部不仁。木渠芝,寄生大木,如莲花,九茎一丛,味甘且辛。

细而数亦生,微而紧亦生。 两手相叉头上过,左右申肋十遍。

脉紧上寸口者,中风,风头痛亦如之。角孙颊车主牙齿不能嚼。

大钟,在足跟后冲中,足少阴络别走太阳。 仆参,一名∶安耶,在足跟骨下陷中。

小便勿努,令两足及膝冷。在上为表,在下为里。

魄户,在第三椎下,两旁各三寸。 统言之也,甘草色味性情,含章土德,为五味之长,故治居中之腑脏。

Leave a Reply